สพป.ชลบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ดร.เอกวัฒน์  ล้อสุนิรันดร์  ผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 ได้ออกนิเทศ ติดตามความพร้อมในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์” โรงเรียนวัดนาเขื่อน โรงเรียนนาป่ามโนรถ โรงเรียนวัดสำนักบก โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม และโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร เพื่อติดตามความพร้อม และตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมและเป็นกำลังใจให้คุณครู และนักเรียน