สพป.พิจิตร เขต 1 เยี่ยมตลาดนัดนี้เพื่อน้อง สร้างรายได้ระหว่างเรียน

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 นายธงชัย จันแย้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา นายสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์ นางสาวบุญครอง กุลดี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากร เยี่ยมชมตลาดนัดนี้เพื่อน้อง ซึ่งดำเนินการ โดย สพป.พิจิตร เขต 1 อุดหนุนสินค้าท้องถิ่นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง เพื่อลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง ตามนโยบายเร่งด่วน Quick Win ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยการส่งเสริมการสร้างรายได้ระหว่างเรียน และฝึกประสบการณ์จริงด้านทักษะอาชีพให้กับนักเรียน หลังจากนั้นร่วมสืบสานประเพณีไทยด้วยการตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง ที่บริเวณตลาดนัดนี้เพื่อน้อง หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร