รมว.ศธ. ตรวจเยี่ยมนโยบายเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ชื่นชมการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนแบบ Anywhere Anytime ของโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง โดยมี นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. นายนิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 นายกิตติศักดิ์ ศรีปทุมานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

รมว.ศธ. กล่าวว่า การเรียนรู้นั้นต้องเปรียบเสมือนตัวเองเป็นน้ำไม่เต็มแก้วพร้อมเปิดโลกทัศน์เพื่อรับสิ่งใหม่ ให้เริ่มจากความสุขของผู้เรียนและผู้สอนตลอดจนผู้ปกครองร่วมเป็นส่วนสำคัญต้องจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสร้างความสุขในการเรียนรู้ ตามนโยบายเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา Anywhere Anytime ของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งพัฒนานักเรียน ครู ในการใช้หลักสูตรที่ทันสมัยผ่านการนำเทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยในการจัดการเรียนการสอน

“สำหรับวันนี้มีโอกาสได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ขอชื่นชมที่โรงเรียนมีการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีและเป็นระบบ อาทิ การพัฒนาทักษะนักเรียนทางด้านภาษาอังกฤษโดยใช้ AI การจัดทำห้องเรียน google classroom ในระบบ online ควบคู่กับ onsite ซึ่งครูจะสร้างห้องเรียนออนไลน์และ Post Assignment ใน google classroom พร้อมแนบสื่อการเรียนการสอนเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ก่อนล่วงหน้าขณะเรียนและสามารถทบทวนบทเรียนหลังการเรียนได้ตลอดเวลาและตรวจให้คะแนน comment ผ่าน google classroom สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนและการเรียนการสอน ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และสร้างความสุขในการเรียนรู้ได้อีกด้วย” รมว.ศธ.กล่าว