สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมสัญจรหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดหนองคาย ครั้งที่  5/2567

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.30 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางฐิติพร เขมกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมสัญจรหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 5/2567 โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาทุกกระทรวงในจังหวัดหนองคาย ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานในจังหวัดหนองคาย การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา แลกเปลี่ยนรู้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนและการบูรณาการความร่วมมือในการปฏิบัติงานทุกระดับ โดยมีนายสุคิด พันธุ์พรม ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องเพชรนาคา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย