สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หารือแนวทางซ่อมแซมอาคารเรียน ณ โรงเรียนวัดชินวราราม (เจริญผลวิทยาเวศม์)

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 ที่จังหวัดปทุมธานี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. มอบหมายให้ นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วย นางสาวพรเพ็ญ ทองสิมา ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. นางสาวสายใจ พุ่มถาวร รองผู้อำนวยการ สพป.ปทุมธานี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นางปรารถนา ปวงนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชินวราราม (เจริญผลวิทยาเวศม์) คณะครู และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

จากการตรวจเยี่ยมครั้งนี้พบว่า อาคารเรียน “เจริญผล” โรงเรียนวัดชินวราราม (เจริญผลวิทยาเวศม์) มีความทรุดโทรมเนื่องจากเป็นอาคารเก่าแก่ และได้รับผลกระทบจาก ”อุทกภัย“ ซึ่งปัจจุบันอาคารหลังนี้ยังใช้สำหรับการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทย จำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมโดยเร็ว จึงได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงแนวทางการแก้ปัญหา และงบประมาณในการซ่อมแซมอาคารดังกล่าว พร้อมทั้งได้รับฟังปัญหาจากโรงเรียนอื่นๆ ที่อยู่ในโครงการพระราชดำริ จำนวน 10 โรงเรียน และได้รับรายงานว่าบางโรงเรียนยังขาดแคลนครูธุรการ ห้องเรียน ห้องน้ำไม่เพียงพอ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเร่งดำเนินการแก้ปัญหา และจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนดังกล่าวโดยเร็วที่สุด