สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่พบเพื่อนครู พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ สู่การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน “เรียนดี มีความสุข”

นายรังสรรค์ คำชาย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่พบเพื่อนครู พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ สู่การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน “เรียนดี มีความสุข” โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ เลขาธิการ กพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อการยกระดับคุณภาพ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิชาชีพนายสมพงศ์ เย็นแก้ว อธิบดีอัยการภาค 6 ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ การทุจริตและประพฤติมิชอบ และดร.ชนาธิป ทุ้ยแป ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หลักสูตร การสร้างแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ และตรวจสอบผลการเรียนรู้สำหรับครู ให้กับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพบเพื่อนครู ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก