สพป.ชลบุรี เขต 1 ร่วมประชุมชี้แจงและศึกษาข้อมูลภาคสนามเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.เอกวัฒน์  ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 กล่าวให้ต้อนรับ นางจีรนันท์  เพ่งพินิจ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. และคณะผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงและศึกษาข้อมูลภาคสนามเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว 19/2561) และแบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว 26/2561) โดยมีผู้แทนผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการครู และผู้ทรงคุณวุฒิ ใน สพป.ชลบุรี เขต 1  – 3  สพป.ชลบุรี ระยอง ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 สพป.ชลบุรี เขต 1  เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการนำหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ไปปฏิบัติและนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไป