สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างหน่วยงาน ลูกหนี้ และสถาบันการเงิน ครั้งที่ 3/2567

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้นางฐิติพร เขมกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2567 เพื่อขยายผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงาน สถาบันการเงิน ให้ลูกหนี้ได้รับการช่วยเหลือ โดยผู้ที่   เข้าร่วมประชุมวันนี้ได้ผ่านการลงทะเบียนโปรแกรมออนไลน์ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “ระบบแก้หนี้” และตัวแทนของสถาบันการเงินในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมพระสุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1