สพป.พิษณุโลก เขต 1 เข้าร่วมพิธีพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายรังสรรค์ คำชาย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 มอบหมายให้ นายธราพงศ์ สุเทียนทอง
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เข้าร่วมพิธีพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” ภาพวาดฝีพระหัตถ์
พร้อมคติธรรม เป็นแนวทางให้ประชาชนปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ แบบวิธีระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย
และหลักอริยสัจ 4 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เวลา 11.00 น. ณ ห้องรับรองสมเด็จพระเอกาทศรถ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก