สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายรังสรรค์ คำชาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มอบหมายให้ นายวิทยา เอี้ยงหมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วย นายธราพงศ์ สุเทียนทองนายวัลลภ โตวรานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ด้านความปลอดภัยเน้นย้ำการป้องกันและควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meetingเวลา ณ ห้องประชุม TEPE Online สพป.พิษณุโลก เขต 1