สพป.พิจิตร เขต 1 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ด้านความปลอดภัย

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายธงชัย จันแย้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบหมายให้ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ด้านความปลอดภัย ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เพื่อเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย ให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของสถานศึกษา เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมสระหลวง สพป.พิจิตร เขต 1