สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมตรวจสอบและกลั่นกรองคุณวุฒิตามที่ ก.ค.ศ. รับรอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2567

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 นายธงชัย จันแย้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการ ดำเนินการประชุมตรวจสอบและกลั่นกรองคุณวุฒิตามที่ ก.ค.ศ. รับรอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2567 เรื่องการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิ และอัตราเงินเดือนชดเชยและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง และเรื่องการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ ที่ห้องประชุมตะเภาแก้ว สพป.พิจิตร เขต 1 อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร