สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ครั้งที่ 6

วันอังคารที่  21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ครั้งที่ 6/2567 ณ ห้องประชุมพุนพิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยมีนายชูศักดิ์ ชูช่วย ประธานอนุกรรมดำเนินการประชุม พร้อมด้วยอนุกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงาน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนครู ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น และดร. สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ในฐานะอนุกรรมการ และ นางสาววันเพ็ญ สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ ผู้เข้าร่วมประชุม นางสาวจารุภัทร เทพเพชรรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ภาพ/ข่าว ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2