สพป.สมุทรสาคร – ภารกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ได้รับมอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ ๔๓ จำนวน ๑๐๒ เล่ม เพื่อส่งมอบต่อให้กับห้องสมุดของโรงเรียนในสังกัด สพป.สมุทรสาคร โรงเรียนละ ๑ เล่ม ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่สำรวย วิมานจันทร์ เป็นกรณีพิเศษ ณ วัดบางปลา อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

รับมอบสารานุกรมไทยฯ

เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด สพป.สมุทรสาคร มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” ณ โรงเรียนวัดนาขวาง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในสังกัด สพป.สมุทรสาคร