ดร. สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมเปิดงาน “วิสาขบูชา มรดกไชยา มรดกโลก”

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 เวลา 20.00 น. ดร. สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมเปิดงาน “วิสาขบูชา มรดกไชยา มรดกโลก” ย้อนรอยรำลึกการเสด็จวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีเวียนเทียน ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งนายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้โครงการ ย้อนรอยการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพิธีเวียนเทียน

โดยงาน “วิสาขบูชา มรดกไชยา มรดกโลก” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2567 ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญ ขบวนแห่ประทีปโคมไฟกว่า 2,000 อัน จากที่หน้าว่าการอำเภอมายังวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 และพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา รวมถึงภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว การแสดงวัฒนธรรมด้านอาหารและสินค้าพื้นบ้าน การสาธิตมวยไชยา และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย “วันวิสาขบูชา”  นับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันหยุดราชการในหลายๆ ประเทศ  อีกทั้งยังเป็นวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์  ได้แก่ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธโคดม  ซึ่งทั้ง 3 เหตุการณ์นี้ ได้เกิดขึ้นตรงกัน ณ วันขึ้น 15 ค่ำ หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมการเกิดเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า “วิสาขบูชา” ซึ่งย่อมาจาก วิสาขปุรณมีบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ภาพ/ข่าว ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2