ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

นายอดุลย์  กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 โดยในช่วงเช้า ผู้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร จากนั้นเวลา 9.00 น.ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 และคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมจังหวัดยโสธร

Latest posts by ศาสตรา แสงชาติ (see all)