นายวิทย์ ศรีวะรมย์ รอง.ผอ.สพป.ยโสธร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานเปิด และบรรยายพิเศษ.การประชุมเชิงปฎิบัติการ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรการจัดตั้งคำของบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2563

นายวิทย์ ศรีวะรมย์ รอง.ผอ.สพป.ยโสธร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานเปิด และบรรยายพิเศษ.การประชุมเชิงปฎิบัติการ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรการจัดตั้งคำของบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2563  ผ่านระบบ http://budget.yst1.go.th/ มีผู้บริหารโรงเรียนและครู จนท.ผู้รับผิดชอบของโรงเรียนทุกโรงเรียน เข้าร่วมประชุม 7 พ.ย. 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสำราญ สพป.ยส.1

Latest posts by ศาสตรา แสงชาติ (see all)