สพป.สมุทรสาคร – ภารกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด สพป.สมุทรสาคร มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” ณ โรงเรียนวัดเกาะ (สําลีราษฎร์อุปถัมภ์) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ตรวจเยี่ยม รร.วัดเกาะ

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วย นายกิติรัตน์ เบ้าลี รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางการประเมินนานาชาติ (PISA) สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๖ ณ ห้องประชุมพิพัฒน์สาครธรรม ชั้น ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ

ประชุมขับเคลื่อน PISA

วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษา เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง โดยมี นางเกษฎาพร วีระกุล ผอ.โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) เป็นผู้กล่าวรายงาน และ นางสาวิตรี เหลืองสุรีย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรในการอบรม ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษา