ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 3/2567

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.30 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 3/2567 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปรึกษากิจการของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดหนองคาย (สกสค.) โดยมีนายสุคิด พันธุ์พรม ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดหนองคาย ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย