สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 10.30 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางฐิติพร เขมกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ โดยสำนักงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ลงพื้นที่เพื่อเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2567 โดยมี นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการต้อนรับ ณ ห้องประชุมสวัสดิ์ สัมพาหะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย