สพฐ. ร่วมทีม เสมา 1 เยี่ยมโรงเรียนวังไกลกังวล ชื่นชมห้องเรียนต้นทาง พัฒนาการศึกษาทางไกลทั่วไทย

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) มอบหมายให้ นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมณฑล ภาคสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นางกนิษฐฎา ฐานะวุฒิกุล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ร่วมคณะด้วย ณ โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

.

โอกาสนี้ รมว.ศธ. นำคณะเยี่ยมชมห้องบันทึกรายการการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบาย “สุขาดี มีความสุข” กิจกรรมหมอสะอาด จากสภานักเรียน (ประถมศึกษา) ต่อจากนั้น เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของห้องเรียนต้นทาง ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การเรียนการสอนว่ายน้ำในรายวิชาพลศึกษา ชุมนุมดนตรีไทย ห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและประวัติโรงเรียน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน ได้แก่ หุ่นยนต์บังคับ “ดอกคูณROBOT” เครื่องรดน้ำผักอัตโนมัติด้วยระบบ AWS สำหรับปลูกผักในพื้นที่จำกัด ถังขยะอัจฉริยะ และตู้รองเท้ากำจัดกลิ่นอับ เป็นต้น