สพป.สมุทรสาคร เปิดการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ

วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยมี นางสมถวิล ศิลปคนธรรพ์ ผอ.โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) เป็นผู้กล่าวรายงาน และ ดร.สมชัย ชวลิตธาดา เป็นวิทยากรในการอบรม ณ โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ