การปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักเรียนโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง

วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36 เป็นประธานเปิดงานการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักเรียนโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2562  ณ  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์  / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว