ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองหนองคาย

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกแมงเงา โรงเรียนบ้านคุยนางขาว และโรงเรียนจันทราราม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เพื่อมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” ความปลอดภัยของนักเรียน การดำเนินโครงการอาหารกลางวัน และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้เยี่ยมห้องเรียนและเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละชั้นเรียน พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน พร้อมได้ให้คำแนะนำกับครูผู้สอนเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียน