ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานการประชุมแนวทางจัดทำ “ประชาพิจารณ์” การกำหนดกรอบอัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในรายละเอียดแนวทางจัดทำ “ประชาพิจารณ์” การกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตามที่ สำนักงาน ก.ค.ศ.จะกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานที่แท้จริงและบริบทของแต่ละพื้นที่ในปัจจุบัน ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1