สพป.พิษณุโลก เขต 2 ให้การต้อนรับ สพป.ลำปาง เขต 3 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการการเงิน บัญชี และพัสดุ

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบหมายให้ นางนุชนาถ ชัยพันธุ์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ให้การต้อนรับ นายกานต์เลิศ ก้อนหิน รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 พร้อมคณะบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ลำปาง เขต 3 ในโอกาสศึกษาดูงานการบริหารจัดการการเงิน บัญชี และพัสดุ วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมดินทอง 2 สพป.พิษณุโลก เขต 2