สพม.36 ร่วมต้อนรับนักเรียนในสังกัดที่ชนะการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ (Intel® ISEF 2019)

ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562  เวลา 18.00 น. นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึฏษา เขต 36 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นายกสมาคมผู้ปกครอง ครู ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะครู นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ และผู้ปกครอง ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทย เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ Intel® International Science and Engineering Fair (Intel® ISEF 2019) ณ เมืองฟีนิกซ์ มลรัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา   โดยรอต้อนรับ  ณ สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย จังหวัดเชียงราย/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน นักระชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว