สพม.36 ร่วมกับ สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย จัดกิจกรรม จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนังกานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วย สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดดอยเวา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ลูกจ้าง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน/ น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว