ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จ.เชียงราย

วันที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา 17.30 น. นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  และคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย(ศาลากลางหลังเก่า) โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิเกล้าเจ้าอยู่หัว / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ /ภาพ-ข่าว