สพป.พิษณุโลก เขต 2 รับมอบทุน “โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12”

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายบุญสม โพธิ์เงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 นายอุกฤษฎ์ ยศปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย คณะครู นักเรียน ร่วมรับมอบ  ทุนโครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12 จำนวน 300,000 บาท โดยมี คุณจันทร์ฉาย ชมพูศรี ผู้จัดการทั่วไป ห้างสรรพสินค้าโรบินสันพิษณุโลก คุณกรกรต ใจนพเก้า ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพัฒนาธุรกิจ   บริษัท วีเอสแอล อุตสาหกรรม จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องหนัง DEVY เป็นตัวแทนมอบ
โรบินสัน จับมือกับ 4 แบรนด์ดัง Heavy, DEVY, Jessica และ Cuizimate สานต่อปณิธานโครงการ “โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12”  โครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้น้องๆ นักเรียนในต่างจังหวัดที่
โรบินสันตั้งอยู่ ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนเขียนจดหมายเพื่อบอกเล่าความฝันในรูปแบบโครงงานที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง โรงเรียน และชุมชน ส่งเข้ามาเพื่อรับการคัดเลือกและสานความฝันของน้องๆนักเรียนในโรงเรียนที่ยากไร้ ขาดแคลนให้เป็นจริงครอบคลุมหัวข้อของการช่วยเหลือ ทั้งทางด้านสุขอนามัย การศึกษา เศรษฐกิจพอเพียง และโภชนาการ
จากการเขียนจดหมายของ ด.ญ.ณัฐธยาน์ แก้วเกตุศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เรื่อง โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย ได้รับรางวัลชนะเลิศ 5 โครงการพิเศษ  โดยได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษา สนับสนุนโครงการ 300,000 บาท โดยโรงเรียนได้จัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่ออาหารกลางวัน อาทิโรงเรือนปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่ออาหารกลางวัน โรงเรือนกำจัดขยะ  ปรับปรุงสนามเด็กเล่น และห้องน้ำ
นายอุกฤษฎ์ ยศปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย นำคณะเยี่ยมชมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่ออาหารกลางวัน  ชมการแสดงของนักเรียน และร่วมกิจกรรมที่โรบินสันจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก