สพป.นราธิวาส เขต 3 อบรมจัดทำข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริตบนเว็บไซต์โรงเรียนสุจริต

>>>>>>วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 9:45น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมจัดทำข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริตบนเว็บไซต์โรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้พบปะพูดคุยกับผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3