สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด

เมื่อ 23 พฤษภาคม 2562 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฎ์ กันทา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ตามโครงการส่งเสริมเยาวชน ลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี เป็นผู้มีระเบียบวินัย เข้มแข็ง อดทน เสียสละ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อคัดเลือกตัวแทนกองลูกเสือที่ชนะเลิศอันดับ 1 ของลูกเสือ เนตรนารี แต่ละประเภทเป็นตัวแทนจังหวัดพิจิตร ไปแข่งขันระดับภาค มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 520 คน เข้าร่วมประกวด 11 กอง แยกเป็น 5 ประเภท ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตร