สพฐ. ต้อนรับข้าราชการใหม่ พร้อมประชุมชี้แจงพร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมชี้แจงพร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ ผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมจำนวน 19 ราย ณ ห้องประชุม สพฐ. 2 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

.

โอกาสนี้ รองเลขาธิการ กพฐ. ได้พบปะข้าราชการบรรจุใหม่ และมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ การเป็นข้าราชการที่ดีให้สามารถปฏิบัติงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้น ผู้สอบแข่งขันได้ฯ เลือกตําแหน่งว่างที่จะเข้ารับการบรรจุ พร้อมทั้งแบ่งกลุ่มทําแฟ้มประวัติกับกลุ่มงานทะเบียนประวัติ สพร. จากนั้นเข้าพบผู้บังคับบัญชาที่ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สํานัก/กลุ่ม เพื่อชี้แจงแนวทางในส่วนที่เป็นภารกิจงานของสำนัก/กลุ่ม ทั้งนี้ กำหนดให้มาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567