สพฐ. ร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) ผู้อำนวยการสำนัก ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกิจกรรม “ทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” โดยมี พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณ ศาลา 100 ปี กระทรวงศึกษาธิการ

.

โอกาสนี้ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. นำคณะผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ผู้อำนวยการสำนัก ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและเป็นสิริมงคลในการทำงานต่อไป