สพฐ. ปลื้ม “ไมโลส่งเสริมทักษะการกีฬาในโรงเรียน” หนุนเด็กออกกำลังกาย สุขภาพแข็งแรงพร้อมเรียนรู้

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “ไมโลส่งเสริมทักษะการกีฬาในโรงเรียน” (MILO School Sport Program Kick-off) โดยมีผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อาทิ นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. นายโรจนะ กฤษเจริญ ที่ปรึกษาพิเศษ สพฐ. รวมถึงผู้อำนวยการสำนักของ สพฐ. และผู้บริหาร บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด อาทิ นายวิคเตอร์ เซียห์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า นายไชยงค์ สกุลบริรักษ์ ผู้อำนวยการนมและโภชนาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานจอดรถสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

.

โอกาสนี้ เลขาธิการ กพฐ. และผู้บริหารของ สพฐ. ได้เยี่ยมชมการนำเสนอผลงาน และการสาธิตกิจกรรมโครงการ “ไมโลส่งเสริมทักษะกีฬาในโรงเรียน” ณ โถงหน้าห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยรักการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ประกอบไปด้วยกิจกรรมการอบอุ่นร่างกายผ่านการเต้นแอโรบิก เพลงเด็กไทยสุขภาพดี และคีตะมวยไทยประกอบจังหวะ รวมถึงจัดกิจกรรมให้ความรู้พื้นฐานด้านโภชนาการ และส่งเสริมการออกกำลังกายแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เข้าร่วมโครงการ

.

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ กล่าวว่า จากการเยี่ยมชมผลงานและการสาธิตกิจกรรม โครงการนี้จะทำให้เด็กได้ออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพของตัวเอง ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับการจัดการเรียนการสอน เพราะเด็กจะมีร่างกายแข็งแรงพร้อมสำหรับการเรียนรู้ เป็นไปตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กทั้งร่างกายและจิตใจ โดยการที่เด็กจะมีความสุขและเรียนดีได้นั้น สุขภาพจะต้องแข็งแรงด้วย ในวันนี้ที่บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) ได้ให้โอกาสเรื่องของสุขภาพและเน้นให้เด็กนักเรียนได้ออกกำลังกาย ถือได้ว่าเป็นโครงการที่ดีและตอบโจทย์นโยบาย “เรียนดี มีความสุข” เป็นอย่างดี สำหรับ สพฐ. เองก็มีอีกหลายโครงการที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะในเรื่องการออกกำลังกาย สพฐ. ก็มีกิจกรรมมากมาย เช่น คีตะมวยไทย ส่งเสริม Soft Power และการออกกำลังกายในช่วงเช้า ที่ทำกันอย่างต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความพร้อมก่อนการเรียน เน้นให้เด็กมีการออกกำลังกาย มีสุขภาพที่แข็งแรง เมื่อร่างกายพร้อมการเรียนก็จะดี และหากสุขภาพดีก็จะมีความสุขตามไปด้วย ตามแนวทางนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ซึ่งต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่เข้ามาช่วยกันเพื่อประโยชน์ของเด็กๆ ลูกหลานของเราทั้งสิ้น

.

“สุดท้ายนี้ขอฝากถึงผู้ปกครองที่มีความสนใจอยากให้เด็กเรียนวิชาการอย่างเดียว ขอให้หันมาสนใจในเรื่องของการออกกำลังกายมากขึ้น เพราะในการพัฒนานักเรียนนั้น เราต้องพัฒนาไปพร้อมๆ กันในทุกด้าน ทั้งในเรื่องของความรู้และการพัฒนาร่างกาย สังคม สติอารมณ์ควบคู่กันไป เรื่องของการออกกำลังกายก็เป็นส่วนหนึ่งที่กระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะ สพฐ. ให้ความสำคัญ มุ่งหวังให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง เติบโตอย่างสมวัย วันนี้บริษัทเนสเล่ท์ (ไทย) ได้ให้การส่งเสริมเรื่องการออกกำลังกาย ตามคอนเซปต์ “กีฬาคือครูชีวิต” นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะว่าการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาจะทำให้มีสุขภาพที่ดี พร้อมที่จะเรียนรู้ เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการทางร่างกายที่เหมาะสมตามวัย ส่งผลให้การเรียนดีขึ้นแน่นอน” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว