สพฐ.ชื่นชม 40 สหกรณ์ฯ ลดดอกเบี้ยครูปลดหนี้เร็วขึ้น

เลขาธิการ กพฐ. ปลื้มแก้ไขปัญหาหนี้สินครูได้เกือบ 4.4 แสนคน ชื่นชมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 40 แห่ง ร่วมมือลดดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ สั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ เร่งศึกษาวิธีโอนย้ายสมาชิกพร้อมหนี้สินไปอยู่กับสหกรณ์ที่คิดดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำกว่า

.

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า จากนโยบายการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา นั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้นำนโยบายสู่การปฏิบัติ ซึ่งมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจมาก ข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม 2567 ถึง วันที่ 10 มิถุนายน 2567 พบว่า มีผู้สมัครใจมาลงทะเบียนกับศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ. จำนวน 7,820 คน จาก 245 เขตพื้นที่การศึกษา รวมผู้ที่ได้รับการแก้ไขปัญหาสำเร็จแล้ว จำนวน 710 คน คิดเป็นมูลค่าหนี้ที่แก้ไขสำเร็จแล้ว จำนวน 2,130 ล้านบาท จำแนกเป็น กลุ่มสีเหลือง 1,370 คน แก้ไขสำเร็จ 159 คน อยู่ระหว่างดำเนินการ 1,211 คน กลุ่มสีแดงไม่ถูกฟ้อง 4,660 คน แก้ไขสำเร็จ 468 คน อยู่ระหว่างดำเนินการ 4,192 คน และกลุ่มสีแดงถูกฟ้อง 971 คน แก้ไขสำเร็จ 83 คน อยู่ระหว่างดำเนินการ 888 คน และมีกลุ่มรอเข้าระบบ 819 คน ซึ่งเมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่ามีครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.จำนวน 439,858 คน ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สินมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้นและปลดภาระหนี้สินได้เร็วขึ้น ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งสืบเนื่องจากได้รับความร่วมมือจากสถาบันการเงิน และ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญลง

.

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า ข้อมูลถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2567 พบว่า ตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 มีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จำนวน 40 แห่ง ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญลง และ ในจำนวนนี้มีถึง 10 แห่ง ที่คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 4.75 ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด อัตราดอกเบี้ย 4.75 % สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี 4.75 % สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร 4.5 % สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช 4.5 % สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ 4.5 % สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ 4.5 % สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร 4.25 % สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี 4.5 %สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย 4.5 % สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูแพร่ 3.5 % และในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ก็จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญลง เหลือ 4.75 %

.

“ผมขอขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทุกแห่ง ที่ให้ความร่วมมือในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญลง ซึ่งช่วยให้ครูและบุคลากรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ ลดภาระหนี้สินและมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้น และอยากให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่ยังไม่ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ดำเนินการปรับลดดอกเบี้ยลงด้วย โดยผมได้มอบหมายให้ นายภูมิ พระรักษา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ.ไปศึกษาข้อกฎหมายและความเป็นไปได้ ในการให้สมาชิกของสหกรณ์ฯที่มีหนี้สินอยู่กับสหกรณ์ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง สามารถโอนย้ายความเป็นสมาชิกและหนี้สินที่มีอยู่ทั้งหมดไปอยู่กับสหกรณ์ฯ ที่คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าได้ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ครูได้มากยิ่งขึ้น” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว