สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง ครั้งที่ 17/2562

      วันที่ 27 พฤษภาคม  2562  นายสายยนต์  สุวรรณเกตุ  นายสุชีพ ช่วยแก้ว รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด   ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ   สวดมนต์   ยืนสงบนิ่ง  แผ่เมตตา   กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต   เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  และการเป็นข้าราชการที่ดี  มีระเบียบวินัย  รู้หน้าที่  มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตสาธารณะ ขานรับนโยบายเขตสุจริตของรัฐบาล