สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ดำเนินการจัดสัมมนาการจัดการศึกษาเขตพื้นที่รูปแบบเขตพื้นที่นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาแม่ฮ่องสอน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดการสัมมนาการจัดการศึกษาเขตพื้นที่รูปแบบเขตพื้นที่นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาแม่ฮ่องสอน โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว.และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ณ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน