สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสรรค์ สร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมทำกิจกรรมรวมพลังสร้างสรรค์ สร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ตามนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยใช้การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริต โดยกำหนดให้มีกิจกรรม การเข้าแถวเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระ การทำสมาธิ และกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมนี้ได้มอบนโยบายด้านต่าง ๆ เพื่อนำสู่การปฏิบัติ ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2