ผอ.สพป.สิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการบริหารการจัดการศึกษา โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เพื่อติดตามคุณภาพด้านผู้เรียนตามนโยบาย สพฐ. โดยมี นายชูชีพ พูลผล รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรี พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานข้อมูลพื้นฐาน ในการนี้ ผอ.สพป.สิงห์บุรีได้ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน และได้มอบนโยบายให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนให้มีการพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียนให้มากที่สุด จุดเน้นคือการอ่านคล่อง เขียนคล่องของผู้เรียน การสร้างบรรยากาศและลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับผู้เรียน ในการนี้ ได้ให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาต่อไป