มอบคุรุภัณฑ์ให้กับ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

วันที่ 28 พฤษภาคม  2562  เวลา 09.00 น. นายอิสรภาพ   จินาอิ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย  มอบครุภัณฑ์ (โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน) ให้  นายกุศล  มีปัญญา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม   โดยมีนายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 , นายเจษฎา  สุทธิสาคร  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  เชียงราย  พร้อมด้วยนักเรียน และนักศึกษาวิชาทหาร  เป็นสักขีพยาน  ณ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย  /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ /ข่าว