ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นประจักษ์มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นประจักษ์มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายบริหารสถานศึกษา รายนายธนภัทร น้อยมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดแดง ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านกุดแดง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2