ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

 

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านคลองข่อย โรงเรียนบ้านเนินก้าว อำเภอสว่างอารมณ์ เพื่อให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งครูบรรจุใหม่

ดร.สุชาติ กลัดสุข ได้สอบถามถึงความต้องการของโรงเรียนที่จะให้ สพป.ดูแลเพิ่มเติม ความคาดหวังของครูใหม่ที่มาทำการสอนก่อนการบรรจุ และการทำงานที่โรงเรียน

รวมทั้งสอบถามถึงการดำเนินงานของโรงเรียนตามนโยบายของ สพฐ.และ สพป.อุทัยธานี เขต 1 ได้ทำ MOU ทั้งนี้ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 ได้ให้ขวัญและเป็นกำลังใจให้ทุกแห่ง