สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 จัดอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยด้วยระบบทางไกล

วันที่  8  มิถุนายน  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต  2  เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยด้วยระบบทางไกล  ณ  ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  การอบรมครั้งนี้ระหว่างวันที่  8 – 9  มิถุนายน  2562  เป็นหลักสูตรบูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย  กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารสถานศึกษา  ครูปฐมวัย  และพี่เลี้ยงประจำศูนย์  รวมทั้งสิ้น  125  คน  ซึ่ง สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นศูนย์ปลายทางในการอบรมด้วยระบบทางไกลผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  DLTV  ช่อง  15  และอินเทอร์เน็ต  และ  สสวท. เป็นวิทยากรให้การอบรม  ณ  ต้นทาง