ที่ปรึกษา ก.ค.ศ. เปิดงานแสดงผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน สพป.เชียงราย เขต 2

นายสมยศ มีเทศก์ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เป็นประธานเปิดงาน แสดงผลงานทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
มีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม-มัธยม ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมงานชมนิทรรศการ 21 โรงเรียนคุณภาพในสังกัด จำนวนมาก เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิ.ย.2562 ณ สพป.เชียงราย เขต 2
วันศุกร์ที่ 7 มิ.ย.2562 เวลา 08.45 น. นายสมยศ มีเทศก์ อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.) ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษา (ก.ค.ศ.) พร้อมคณะ ได้แก่ นายชาย มะลิลา รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และนายทองปอนด์ สาดอ่อน อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน แสดงผลงานทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยมีนายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยนายวรพงษ์ สันติวงค์ และ ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ
เมื่อถึงสำนักงานเขตได้ไปสักการะพระพุทธวิโมกข์ พระพุทธรูปประจำสำนักงานฯ สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ จากนั้นพักผ่อนที่ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ก่อนจะเดินไปถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก ณ จุดเช็คอินหน้าอาคาร 2 จากนั้นเข้าห้องประชุมสุนทราภิรมย์ เพื่อชมวิดีทัศน์แนะนำสำนักงานเขต และแนะนำผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานทั้งที่เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา และจังหวัดน่าน
จากนั้นเวลา 10.30 น. ประธานในพิธีพร้อมแขกผุ้มีเกียรติ ร่วมตัดริบบิ้นปล่อยแพรป้ายลูกโป่ง เปิดงาน แสดงผลงานทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ จาก 21 โรงเรียนที่มีผลงานเป็นเลิศทางวิชาการ ทั้ง 5 อำเภอในสังกัด เสร็จพิธี รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันจึงเดินทางกลับ

เว็บเพจแอเรียทูโพสต์2

คลิกชมวิดีโอจากโดรน