นายอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เปิดกิจกรรม “เชียงราย เรียนรู้ อยู่รอดกับภัยพิบัติ”

นายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เปิดกิจกรรมโครงการ เสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน“เชียงราย เรียนรู้ อยู่รอดกับภัยพิบัติ” (Comprehensive School Savfety Project) โดยมี ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในงาน

เว็บเพจแอเรียทูโพสต์2

พร้อมรับมอบป้ายต้นแบบโรงเรียนปลอดภัย ในโครงการเสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน มอบให้กับโรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) โรงเรียนบ้านหนองผำ อ.แม่สรวย โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา และโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อ.แม่ลาว พร้อมจัดเวทีเสวนา “เหลียวหลัง แลหน้า เรื่อง การจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” โดยคุณธนพล เขียวละม้าย ผจก.แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิพรูเด็นซ์ บริษัทพรูเดนเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เขต 3 เขต 4
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย มูลนิธิมดชนะภัย และขัวศิปะ สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย สมาคมกู้ภัยอัมรินทร์ใต้ โดยมีคุณครูประทินทิพย์ สลีสองสม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ เป็นผู้ประสานงานโครงการฯ เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.2562 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย (ลัดดาวรรณ/ภาพ-ข่าว)