สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ดำเนิน “กิจกรรมหน้าเสาธง” ครั้งที่ 18/2562

       วันที่  10  มิถุนายน  2562  นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ  นายสุชีพ   ช่วยแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด   ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ   สวดมนต์  ยืนสงบนิ่ง  แผ่เมตตา  กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  และการเป็นข้าราชการที่ดี  มีระเบียบวินัย  รู้หน้าที่  มีความซื่อสัตย์สุจริต  และมีจิตสาธารณะ  ขานรับนโยบายเขตสุจริตของรัฐบาล