สพม.36 ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและการจัดทำรายละเอียดนำเสนอการบรรจุแต่งตั้ง ฯ ทุกตำแหน่ง ก่อนนำเสนอ อกศจ.

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  เป็นประธานในประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและการจัดทำรายละเอียดนำเสนอการบรรจุแต่งตั้ง และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกตำแหน่ง ก่อนนำเสนอ อกศจ. เชียงราย ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว