ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้กำลังใจการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ 11 มิถนายน 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวนิตยา ภูมิไชยา ศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นกำลังใจและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โรงเรียนบ้านต้นยวน อำเภอพนม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยโรงเรียนบ้านต้นยวน สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้รับการคัดกรองจากกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โดยมีคณะกรรมการจากกระทรวงศึกษาธิการ นำโดยนายสมจริง อินทรักเดช ผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นหัวหน้าคณะ ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2