ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พบปะ มอบนโยบาย ครูบรรจุใหม่ 6 ราย

นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พบปะ มอบนโยบาย แก่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 6 คน แยกเป็น ปฐมวัย 1 คน ภาษาอังกฤษ 2 คน คณิตศาสตร์ 2 คน นาฏศิลป์ 1 คน ก่อนส่งตัวปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2